Podstawowy zakres działania

 

 • opracowywanie koncepcji gazyfikacji obszarów niezgazyfikowanych
 • opracowanie koncepcji zagospodarowania złóż gazowych i ropno-gazowych
 • realizacja projektów związanych z zagospodarowaniem gazu ziemnego i ropy naftowej ze złóż gazowych i ropno-gazowych, w tym budowa kopalń gazu ziemnego
 • budowa systemów energetycznych na bazie gazu ziemnego, CNG i LNG
 • budowa sieci i instalacji gazowych
 • import paliwa gazowego
 • sprzedaż gazu w systemie sieciowym
 • budowa instalacji skraplania metanu realizowana w spółce zależnej
 • produkcja gazu LNG
 • obrót i dystrybucja gazu LNG
 • realizacja i budowa instalacji regazyfikacji LNG.